FAQ

 1. Da li mogu prijaviti u više kategorija i koliko?
  Da, svaki influenser može biti prijavljen u više kategorija, ali je potrebno da ispunjava uslove za datu kategoriju da bi bio uzet u obzir.
 2. Do kad mogu poslati prijavu?
  Prijavljivanje je otvoreno do 14. marta 2020. u ponoć.
 3. Koliko puta mogu glasati za svog favorita?
  Moguće je glasati samo jednom u okviru otvorenog WDA 2020 glasanja.
 4. Koji su tačno kriterijumi izbora nominovanih?
  Svi kriterijumi i pravila su navedeni u podkategoriji “Pravila”.