FAQ

Da li mogu prijaviti u više kategorija i koliko?

Da, svaki influenser može biti prijavljen u više kategorija, ali je potrebno da ispunjava uslove za datu kategoriju da bi bio uzet u obzir.

Do kad mogu poslati prijavu?

Prijavljivanje je otvoreno do 11. 12. 2021. u ponoć.

Koliko puta mogu glasati za svog favorita?

Moguće je glasati samo jednom u okviru otvorenog WDA 2021 glasanja.

Koji su tačno kriterijumi izbora nominovanih?

Svi kriterijumi i pravila su navedeni u potkategoriji “Pravila”.